E-DEFTER DOSYALARI VE BUNLARA İLİŞKİN BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARI KONTROLLERİ

E-DEFTER DOSYALARI VE BUNLARA İLİŞKİN BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARI KONTROLLERİ

e-Defter Saklama Uygulamasına ilişkin, mükelleflerimizin yüklemiş oldukları e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin GİB onaylı berat dosyalarının ikincil kopyalarını kontrol edebilecekleri ekran kullanıma açılmıştır. Söz konusu ikincil kopyalar, Mali Mühür / Elektronik İmza ile https://uyg.edefter.gov.tr/edefter/ linkinden e-Defter Uygulamasına giriş yapılmak suretiyle, “e-Defter Saklama Listesi” menüsünden dönem seçerek görüntülenebilir.

 

Kaynak: e-Defter Sitesi

 

Yorum Yap
Blog Makale Yorumları